459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Silikóza, azbestóza, zaprášení plic

Popis silikózy, azbestózy

Fyziologie (jak to má fungovat)

Plíce jsou párový orgán, uložený v dutině břišní, který umožňuje výměnu dýchacích plynů mezi vnějším prostředím a krví. Plíce člověka se skládají z miliónu tenkostěnných plicních sklípků, které jsou bohatě protkány sítí malých cév (krevních kapilár). Do plicních sklípků se dostává vzduch a kyslík ze vzduchu proniká přes cévní stěnu kapilár do krve. Naopak oxid uhličitý se při výdechu dostává z těla ven.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

U obou nemocí je příčinou sloučenina pocházející z vnějšího prostředí, která se vdechováním dostává do plicních sklípků. U silikózy je to oxid křemičitý a u azbestózy azbestový prach.

V plicních sklípcích tyto sloučeniny zaregistruje imunitní systém a snaží se je zničit. Bohužel se to makrofágům (buňkám imunitního systému) nedaří a ty odumírají a jejich "bojové" látky začínají dráždit okolní plicní tkáň.

Opakované vdechování dráždivých částic vede k postupnému zvazivovatění a následnému zhoršení výměny dýchacích plynů mezi plícemi a krví.

Příčiny

  • časté dýchání vzduchu s přítomností azbestu nebo oxidu křemičitého

Příznaky

Jsou zpočátku nevýrazné a projevují se velmi pomalu. Nejprve se objevuje chronický suchý dráždivý kašel a postupně se zhoršující nedostatek dechu, který je dán právě sníženou schopností plic vyměňovat s krví dýchací plyny.

Komplikace

  • zánět pohrudnice, poplicnice (bolest na hrudi, kašel, nedostatku dechu)
  • při velmi závažných postiženích plic může dojít až k úplné neschopnosti dýchat bez kyslíkových přístrojů

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Řešení příčiny spočívá v ukončení práce s tímto prachem, což pochopitelně nemusí být jednoduché, je-li naší obživou.

Léky

Moderní medicína nabízí léky na tlumení kašle (antitusika), na zlepšení dýchání (bronchodilatancia), na tlumení zánětu v plicích (kortikoidy), či inhalaci kyslíku (oxygenoterapie), nicméně tím není řešena příčina onemocnění.

(Informační zdroje stránky)